Een interview met de Franse ontwerper Marc Aurel

Over Marc Aurel

Marc Aurel beheerst een geïntegreerde visie op de openbare ruimte, van het detail van het object tot de volledige inrichting van de ruimte. Hij streeft naar het welzijn van de gebruiker met respect voor de functionele beperkingen. Zijn gevoeligheid, ontwikkeld aan de school voor schone kunsten en architectuur, wordt gecombineerd met zijn expertise in design, stedelijke ruimte en projectmanagement. De innovatie van materialen, vormen en gebruik voedt zijn reflectie en zijn samenwerkingen, ten dienste van de nieuwe verwachtingen van de gebruiker. Meer informatie over Marc Aurel en zijn bureau design urbain:

www.aureldesignurbain.fr

Over de stad waar we zouden willen wonen

 

 

Mijnheer Aurel, wat de ontwikkeling van de stad betreft – waar staan we vandaag, als we kijken van de Europese middeleeuwse stad naar de stad van de 19e eeuwse slenteraars naar het modernisme van de 20e eeuw?

Vandaag bevinden we ons in de post-Covidestad. De gezondheidscrisis is een enorme versneller voor stedelijke transformatie. De beperkingen die samenhangen met de pandemie leiden namelijk tot een nieuwe organisatie van de openbare ruimte die nu nog voorlopig is, maar in sommige gevallen duurzaam zou kunnen zijn en onze steden op lange termijn zou kunnen transformeren.

 

 

Wat zijn de trends?

De nieuwe tendensen komen vooral tot uiting in een nieuw gebruik van de openbare ruimte: zoals sporten, gezellig samenzijn en werken, lunchen, ontspannen, betere afvalverwerking, enz. We bevinden ons in een nieuw tijdperk van kwaliteit, comfort en vriendelijkheid in de stad. We hebben minder lawaai, geurhinder en visuele agressiviteit nodig om een betere kwaliteit van leven te bereiken….

Een goed georganiseerde stad leidt ertoe dat
haar inwoners haar bezitten en er van houden.”

Wat zijn de uitdagingen die we moeten aangaan?

De uitdaging van de stad van morgen is de herbestemming van de openbare ruimte door haar inwoners. Steden moeten ook het vermogen hebben om te evolueren en zich voortdurend te vernieuwen om gelijke tred te kunnen houden met de veranderende behoeften op het gebied van vervoer, comfort, netheid, informatie, enz. Zich voortdurend vernieuwen, in steeds kortere tijd, met behoud van hun identiteit, zal de grote uitdaging zijn voor Europese steden die in hun eigen geschiedenis stikken. Het gaat erom het erfgoed te blijven valoriseren zonder er musea van te maken, de structuren soepeler en moderner te maken om een gezonde werking van de samenleving mogelijk te maken.

 

 

Wat zijn de basisbehoeften van de bevolking?

Een tendens die op de behoeften inspeelt, zou kunnen zijn, dat ontmoetingsplaatsen niet langer hoofdzakelijk betalend zijn, zoals nu het geval is met winkelcentra, cafés en bars, dat wil zeggen alle plaatsen waar onze kinderen elkaar in het weekend ontmoeten. De openbare ruimte moet ook een gratis en voor iedereen toegankelijke plaats zijn. Het SUPERKILEN-park in Nørrebro is daar een goed voorbeeld van. Het werd door de architecten van het bureau BIG ontwikkeld in een multi-etnische wijk in Kopenhagen, met inspraak van de bewoners. Er is een plek gecreëerd waar veelzijdige activiteiten als schommelen, boksen, schaken en nog veel meer mogelijk zijn.

 

Wat zijn de criteria voor een menselijke stad?

Een goed georganiseerde stad leidt ertoe dat haar inwoners haar bezitten en er van houden. Het sociale leven wordt erdoor verbeterd. In de steden van morgen moet het er dus om gaan openbare ruimten van hoge kwaliteit te creëren, die voor iedereen toegankelijk en niet te koop zijn. Omdat we hebben ingezien dat we ruimten nodig hebben waar we vrij kunnen leven, elkaar ontmoeten en uitwisselen. Dat is wat de stad maakt. We mogen dit voorrecht niet overlaten aan de shopping malls, zoals in de Verenigde Staten. De stad heeft behoefte aan mooie, hoogwaardige openbare ruimten die voor iedereen toegankelijk zijn.

 

 

Welke elementen zijn belangrijk voor de verblijfskwaliteit?

Unieke openbare ruimten die verder gaan dan de mode die momenteel gangbaar is, gefranchiseerde openbare ruimten moeten worden vermeden, om het unieke karakter van de stad te behouden, zoals Barcelona in de jaren ’90 illustreerde.

 

 

Wat zouden onze grootste fouten zijn?

Niet gedurfd, innovatief en creatief zijn.

 

 

Wat zouden onze grootste successen zijn?

Innovatief, creatief en voor iedereen toegankelijk zijn.

 

 

Hoe ziet een stad eruit waar je graag zou willen wonen?

Goed wonen in een stad wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van het openbaar vervoer, maar ook door de netheid, de voorzieningen en de kwaliteit van de informatie die voor burgers ter beschikking staat. Wij dromen van een beperkt gebruik van de auto, van de mogelijkheid om gemakkelijk alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken, van fietsen tot trams, van openbare bussen tot metro’s. Wij zouden zeker graag een rustigere en minder vervuilde stad zien.

 

 

Welke voorbeelden zien we van een stad waar we graag wonen? Wat zijn uw 3 favoriete steden en buurten in de wereld van vandaag?

Het is vooral de aanwezigheid van landschap in de stad die een vitaal evenwicht creëert als tegenwicht voor de stedelijke dichtheid. Stockholm, Kopenhagen en Berlijn zijn steden die een harmonie hebben bewaard tussen stedelijke dichtheid en natuur. Berlijn heeft veel parken, meren en rivieren waar de inwoners hun batterijen kunnen opladen. Stockholm, gebouwd op verschillende eilanden in de Oostzee, biedt ook deze mogelijkheid. Kopenhagen is er in zijn stedelijke ontwikkeling in geslaagd om de kwaliteit van de natuurlijke ruimten op zijn grondgebied te behouden.

 

 

Wat zijn uw 3 favoriete steden in de historische wereld waar u zich kunt voorstellen gewoond te hebben? En waarom?

  • New York, omdat we deze stad allemaal kennen, ook al zijn we er nooit geweest
  • Singapore, vanwege de relatie tussen de stad en de natuur
  • Hong Kong, vanwege zijn geschiedenis, stedelijke dichtheid en contrasterende relatie met zijn omgeving.

 

 

Bent u optimistisch over de stad, of moeten we verhuizen naar het platteland?

De huidige pandemie maakt ons duidelijk dat de vraag naar de optimale omvang van een stad, waar de fysieke afstand het best kan worden beheerd zonder dat dit belastend is voor de bewoners, niet wordt beantwoord door megasteden met 7 of 12 miljoen inwoners. Dit is ook de uitdaging voor de steden van morgen, in hun omvang en in hun relatie met de natuur.

 

 

In welke stad bent u nog nooit geweest, maar zou u graag eens bezoeken?

Naar Tokyo in Japan.

Over de ontwikkeling van de stedelijke sorteerbank TRILIB in Parijs

 

 

Wat is de bedoeling van Trilib? Wat is het doel ervan?

Het doel van Trilib is om het sorteren zelf te verbeteren, mensen bewust te maken van het belang van afval sorteren, zodat er aan het eind van de dag aanzienlijk meer afval wordt gesorteerd. In dit opzicht is Trilib een stedelijke sorteertoren die vertelt over recycling, maar ook over verantwoord ondernemen en onze verantwoordelijkheid voor ecologische kwesties. TRILIB maakt ons bewust van al deze uitdagingen.

 

 

Wat waren de belangrijkste vereisten en must-haves voor het ontwerp?

De kwaliteit van het ontwerp, een efficiënt onderhoudsbeheer, de stedelijke integratie van het station in de Parijse omgeving en natuurlijk de productiekosten.

 

 

Hoe zal Trilib voldoen aan de behoeften van de stad van de toekomst? Hoe innovatief is Trilib?

Het Trilib-project, uitgevoerd voor de stad Parijs, is een perfect voorbeeld van de veranderende behoeften en praktijken met betrekking tot afvalscheiding in de openbare ruimte. We hebben zones die oorspronkelijk werden beschouwd als uitsluitend bestemd voor afval getransformeerd in “vaak voorkomende” plaatsen, openbare ruimten waar iedereen verantwoordelijkheid neemt voor het milieu, plaatsen die herkenbaar zijn voor burgers en die ze kunnen gebruiken en waarvan ze kunnen meegenieten.

 

 

Hoe verliep het ontwerpproces?

We hebben gekozen voor een behendige en realistische strategie die openstond voor alle belanghebbenden van het project en zeer empathisch was.

 

 

Wat waren de verschillende stadia van ontwikkeling?

Schetsen werden eerst gemaakt, gevolgd door pre-project, schaalmodel, productie van een demo, ontwikkeling tracking, productie en installatie tracking.

 

 

Wat waren de bijzondere uitdagingen tijdens het ontwerpproces?

In de uitwisselingen tussen SULO en BET in het bijzonder, stond het begrijpen van innovatieve impulsen alsook de door de stad Parijs gewenste kwaliteiten en de inbreng van de ontwerper centraal bij de beslissingen.

Wat is het verband tussen Trilib en de andere designobjecten van Marc Aurel?

Al mijn creaties maken deel uit van dezelfde logica en reflectie die al bijna 30 jaar wordt gebruikt om dezelfde context in vraag te stellen: de stad en de openbare ruimte. Dit doen we door de historische context te benaderen, inclusief de culturele inscriptie van de objecten in hun relatie tot de stad en de levenspraktijken.

 

 

Wat is voor u heel belangrijk?

Mooie objecten ontwerpen ten dienste van iedereen, objecten van expressieve, zelfs poëtische waarde. Omdat het mijn rol is om scenario’s te bedenken zodat het project kan plaatsvinden op het gebied van de verbeelding, nieuwe ficties die zich vermengen met de diepte van de werkelijkheid.

 

 

Wat zijn de kernwaarden van uw werk?

Innovatie, nauwkeurigheid, vrijheid.

 

 

Waarom was U bijzonder geschikt voor deze opdracht?

In onze 30-jaar praktijk hebben we de stad, haar ontwikkelingen en de relatie van haar inwoners tot hun stedelijke omgeving intensief bestudeerd. Wij hebben diep nagedacht over meubilair, verlichting, openbare ruimtes, maar ook over stedelijke mobiliteit, en met talrijke referenties brengen wij veel kennis over de stad Parijs in het project in. Ons algemeen dekbeeld van design omvat en combineert zeer verschillende schalen, namelijk die van de stad en het object.

 

 

Vindt u het resultaat mooi?

Ik ben zeer tevreden, vooral over het dagelijkse beheer van de stations.

 

 

Denkt u dat er een echte verbetering is voor mensen met Trilib?

Ja, een ergonomische verbetering van het hele proces van inwerpen en sorteren, een betere herkenbaarheid van de stations in de openbare ruimte door het creëren van een speciale plek die altijd wordt onderhouden, en een aanzienlijke upgrade van het sorteren zelf.

 

 

Wat heeft iemand nodig om een uitzonderlijk ontwerper te zijn?

Cultuur, overtuiging en verbeeldingskracht om de wereld om hem heen anders te zien.

 

 

Kan design een verschil maken?

De bijdrage van de ontwerper is om van het straatmeubilair een uitdrukking van de beleefdheid van de stad te maken.

Kan design het leven verbeteren?

De uitdaging in onze steden bestaat er vandaag in het comfort van de inwoners te optimaliseren, nieuwe diensten aan te bieden. Daartoe moeten wij systemen van voorwerpen en meubilair ontwerpen die aan deze nieuwe verwachtingen beantwoorden, maar ook hun emotionele waarde en vriendelijkheid ontwikkelen door geraffineerd te werken met materialen en vormen. De rol van de ontwerper is deel te nemen aan dit betere leven in de stad.

 

 

Wat zijn uw drie wensen voor de toekomst (persoonlijk en wereldwijd)?

Meer tijd hebben om te reizen en de nieuwe mijlpalen van design, architectuur en urbanisme te bezoeken. Vooraf betrokken zijn bij de ontwikkeling van strategieën in bedrijven. Innoverende projecten in de openbare ruimte kunnen doen met bedrijven die bereid zijn hun comfortzone te verlaten.

 

 

Wat heeft u de vorige keer positief verrast?

De actieve deelname van alle mensen die aan het Trilib-project hebben gewerkt: Politici, technici, verkopers, enz. Een gezamenlijke inspanning die tot succes heeft geleid.

 

 

Monsieur Aurel, dank u voor dit interview.

LIFESTYLE VERHALEN

Madrid verandert van kleur

Waarom verandert een metropool na 35 jaar de kleur van 350.000 vuilnisbakken? En wat heeft het milieu er mee te maken? Wij gingen op pad en spraken met Victor Sarabia Herrero, directeur van de stadsreinigingsdienst van Madrid, en met Juan Corriedo en Alejando Aderius van SULO Iberica over de achtergrond.

Interview met Alejandro

“We zijn blij dat de stad Madrid nu een rolmodel is voor de circulaire economie.”

Laten we het over urbanisatie hebben

Gaan we naar een tijd waarin mensen de stad voor zichzelf opeisen, er bewuster en duurzamer in leven? Wij vroegen de bekende ontwerper van stedelijke objecten Marc Aurel hiernaar en spraken met Michel Kempinski van SULO over de ontwikkeling van het innovatieve sorteerstation TRILIB voor Parijs.

Een hergebruikbaar interview met Michel Kempinski

Het was een zeer warme en zonnige dag eind maart 2021, toen we de president van de SULO Groep Michel Kempinski ontmoetten in Langres, Frankrijk...

Een interview met de Franse ontwerper Marc Aurel

“Een goed georganiseerde stad leidt ertoe dat haar inwoners haar bezitten en er van houden.“

We zijn hier voor jou!

Wil je me persoonlijk spreken? Ik kijk er naar uit.

+31 800 5425 055
suloinfo@sulo.com